Ban Giám Hiệu -

Ban Giám Hiệu -

Ban Giám Hiệu -

Ban Giám Hiệu -

Ban Giám Hiệu -
Ban Giám Hiệu -

Ban Giám Hiệu

07-04-2021

   

     THẦY HOÀNG MINH HUY

     CHỨC VỤ: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

     SỐ ĐIỆN THOẠI: 0908 744 724

     EMAIL: HOANGMINHHUY0102@GMAIL.COM

 

 

DSC00263.JPG     THẦY LÊ VĂN LUNG

     CHỨC VỤ: HIỆU TRƯỞNG

     SỐ ĐIỆN THOẠI: 0938 205 795

     EMAIL: LUNGMATHS@GMAIL.COM

 

 

 

 

     THẦY HỒ KỲ TUẤN

     CHỨC VỤ: PHÓ HIỆU TRƯỞNG

     SỐ ĐIỆN THOẠI: 0908 256 809

     EMAIL: KYTUAN2311@GMAIL.COM

 


Thông tin khác

Thông báo

Tin giáo dục

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THCS - THPT HAI BÀ TRƯNG

Số 51/4 Nguyễn Thị Nhỏ, P. 9, Q. Tân Bình, TP. HCM
0906 413 431
0906 413 431
0906 413 431