Trường Hai Bà Trưng (Trường nội trú, bán trú) - Chúng ta đã biết gì về “CÔNG DÂN TOÀN CẦU”? Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

Trường Hai Bà Trưng (Trường nội trú, bán trú) - Chúng ta đã biết gì về “CÔNG DÂN TOÀN CẦU”? Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

Trường Hai Bà Trưng (Trường nội trú, bán trú) - Chúng ta đã biết gì về “CÔNG DÂN TOÀN CẦU”? Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

Trường Hai Bà Trưng (Trường nội trú, bán trú) - Chúng ta đã biết gì về “CÔNG DÂN TOÀN CẦU”? Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

Trường Hai Bà Trưng (Trường nội trú, bán trú) - Chúng ta đã biết gì về “CÔNG DÂN TOÀN CẦU”? Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024
Trường Hai Bà Trưng (Trường nội trú, bán trú) - Chúng ta đã biết gì về “CÔNG DÂN TOÀN CẦU”? Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

Trường Hai Bà Trưng (Trường nội trú, bán trú) - Chúng ta đã biết gì về “CÔNG DÂN TOÀN CẦU”?

07-04-2023
Trường Hai Bà Trưng (Trường nội trú, bán trú) CÔNG DÂN TOÀN CẦU là những người sống và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau, họ có thể có một hoặc nhiều quốc tịch. Vậy, sẽ có những tiêu chí nào cho công dân toàn cầu thời đại mới? Đó là: 1. Khả năng ngoại ngữ 2. Kiến thức 3. Kỹ năng 4. Thích nghi văn hóa Thật thú vị, nhưng ta phải làm cách nào để trở thành CÔNG DÂN TOÀN CẦU? Đó là: 1. Mỗi cá nhân phải có khả năng ngoại ngữ tốt 2. Nền tảng kiến thức vững vàng là yếu tố quan trọng 3. Ý thức về môi trường, cộng đồng xung quanh và nắm bắt tình hình thế giới. 4. Thích nghi là yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển của cá nhân 5. Khả năng làm việc chủ động, khả năng tự lập trong đời sống, khả năng tư duy độc lập. Để hiểu rõ hơn về “CÔNG DÂN TOÀN CẦU”, trường Hai Bà Trưng đã tổ chức buổi chuyên đề để giải đáp cho tất cả mọi người. Hẹn tất cả chúng ta vào lúc 7h30 ngày 10/04/2023 tại trường THCS - THPT Hai Bà Trưng! Chờ đợi thôi nào!
hình quảng cáo trang trong

0909 339 245

0909 339 245
Zalo
Hotline: 0909 339 245 (028) 6265 0268