Sinh hoạt dưới cờTrường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

Sinh hoạt dưới cờTrường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

Sinh hoạt dưới cờTrường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

Sinh hoạt dưới cờTrường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

Sinh hoạt dưới cờTrường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024
Sinh hoạt dưới cờTrường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

Sinh hoạt dưới cờ

12-12-2022
Buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần ngày 12/12/2022. Tại buổi sinh hoạt dưới cờ; Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, lý tưởng xã hội chủ nghĩa cho học sinh, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển vững mạnh, bổ sung lực lượng chính trị. Nhằm tăng về quy mô tổ chức và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn. Chi Đoàn trường THCS THPT Hai Bà Trưng đã làm lễ kết nạp Đoàn cho 130 học sinh tiêu biểu.
hình quảng cáo trang trong

0909 339 245

0909 339 245
Zalo
Hotline: 0909 339 245 (028) 6265 0268