LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2 KHỐI LỚP 9 VÀ 12Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2 KHỐI LỚP 9 VÀ 12Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2 KHỐI LỚP 9 VÀ 12Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2 KHỐI LỚP 9 VÀ 12Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2 KHỐI LỚP 9 VÀ 12Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024
LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2 KHỐI LỚP 9 VÀ 12Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2 KHỐI LỚP 9 VÀ 12

21-06-2022

NGÀY

KHỐI

BUỔI

MÔN

GIỜ KIỂM TRA

THỜI LƯỢNG

THỨ TƯ

20/4/2022

KHỐI 12

Sáng

Ngữ văn

8g10’-9g40’

90 phút

Hóa học

9g55’-10g40’

45 phút

Chiều

Học thời khóa biểu buổi chiều

KHỐI 9

Sáng

Ngữ văn

8g10’-9g40’

90 phút

Hóa học

9g55’-10g40

45 phút

Chiều

Học thời khóa biểu buổi chiều

THỨ SÁU

22/4/2022

KHỐI 12

Sáng

Toán học

8g10’-9g40’

90 phút

Sinh học

9g55’-10g40’

45 phút

Chiều

Học thời khóa biểu buổi chiều

KHỐI 9

Sáng

Toán học

8g10’-9g40’

90 phút

Sinh học

9g55’-10g40’

45 phút

Chiều

Học thời khóa biểu buổi chiều

THỨ BẢY

23/4/2022

KHỐI 12

Sáng

GDCD

8g10’-8g55’

45 phút

Chiều

Nghỉ học buổi chiều

KHỐI 9

Sáng

Nghỉ học cả ngày

Chiều

THỨ HAI

25/4/2022

KHỐI 12

Sáng

Tiếng Anh

8g10’-9g10’

60 phút

Lịch sử

9g55’-10g40’

45 phút

Chiều

Học thời khóa biểu buổi chiều

KHỐI 9

Sáng

Tiếng Anh

8g10’-9g10’

90 phút

Lịch sử

9g55’-10g40’

45 phút

Chiều

Học thời khóa biểu buổi chiều

THỨ BA

26/4/2022

KHỐI 12

Sáng

Địa lý

8g10’-8g55’

45 phút

Vật lý

9g55’-10g40’

45 phút

Chiều

Học thời khóa biểu buổi chiều

KHỐI 9

Sáng

Địa lý

8g10’-8g55’

45 phút

Vật lý

9g55’-10g40’

45 phút

Chiều

Học thời khóa biểu buổi chiều


hình quảng cáo trang trong

0909 339 245

0909 339 245
Zalo
Hotline: 0909 339 245 (028) 6265 0268