LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2 KHỐI LỚP 6, 7, 8

LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2 KHỐI LỚP 6, 7, 8

LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2 KHỐI LỚP 6, 7, 8

LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2 KHỐI LỚP 6, 7, 8

LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2 KHỐI LỚP 6, 7, 8
LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2 KHỐI LỚP 6, 7, 8

LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2 KHỐI LỚP 6, 7, 8

05-05-2022

           

 

NGÀY

KHỐI

BUỔI

MÔN

GIỜ KIỂM TRA

THỜI LƯỢNG

THỨ BA

10/5/2022

KHỐI 6

SÁNG

Ngữ văn

8g10’- 9g40’

90 phút

CHIỀU

Học thời khóa biểu buổi chiều

KHỐI 7

SÁNG

Ngữ văn

8g10’- 9g40’

90 phút

CHIỀU

Học thời khóa biểu buổi chiều

KHỐI 8

SÁNG

Ngữ văn

8g10’- 9g40’

90 phút

Hóa học

9g55’ - 10g40’

45 phút

CHIỀU

Học thời khóa biểu buổi chiều

THỨ TƯ

11/5/2022

KHỐI 6

SÁNG

Tiếng Anh

8g10’- 9g10’

60 phút

Lịch sử-Địa lý

9g55’ - 10g55’

60 phút

CHIỀU

Học thời khóa biểu buổi chiều

KHỐI 7

SÁNG

Tiếng Anh

8g10’- 9g10’

60 phút

Lịch sử

9g55’- 10g40’

45 phút

CHIỀU

Học thời khóa biểu buổi chiều

KHỐI 8

SÁNG

Tiếng Anh

8g10’- 9g10’

60 phút

Lịch sử

9g55’-10g40’

45 phút

CHIỀU

Học thời khóa biểu buổi chiều

THỨ NĂM

12/5/2022

KHỐI 6

SÁNG

Toán học

8g10’- 9g40’

90 phút

KHTN

9g55’-10g40’

60 phút

CHIỀU

Học thời khóa biểu buổi chiều

KHỐI 7

SÁNG

Toán học

8g10’- 9g40’

90 phút

Sinh học

9g55’-10g40’

45 phút

CHIỀU

Học thời khóa biểu buổi chiều

KHỐI 8

SÁNG

Toán học

8g10’- 9g40’

90 phút

Sinh học

9g55’- 10g40’

45 phút

CHIỀU

Học thời khóa biểu buổi chiều

THỨ SÁU

13/5/2022

KHỐI 7

SÁNG

Địa lý

8g10’- 8g55’

45 phút

Vật lý

9g55’- 10g40’

45 phút

CHIỀU

Học thời khóa biểu buổi chiều

KHỐI 8

SÁNG

Địa lý

8g10’- 8g55’

45 phút

Vật lý

9g55’- 10g40’

45 phút

CHIỀU

Học thời khóa biểu buổi chiều

               

 


hình quảng cáo trang trong

0909 339 245

0909 339 245
Zalo
Hotline: 0909 339 245 (028) 6265 0268