LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2 KHỐI LỚP 10, 11 (ĐIỀU CHỈNH)Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2 KHỐI LỚP 10, 11 (ĐIỀU CHỈNH)Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2 KHỐI LỚP 10, 11 (ĐIỀU CHỈNH)Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2 KHỐI LỚP 10, 11 (ĐIỀU CHỈNH)Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2 KHỐI LỚP 10, 11 (ĐIỀU CHỈNH)Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024
LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2 KHỐI LỚP 10, 11 (ĐIỀU CHỈNH)Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

LỊCH KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ 2 KHỐI LỚP 10, 11 (ĐIỀU CHỈNH)

21-06-2022

         

 

NGÀY

 

KHỐI

BUỔI

MÔN

GIỜ KIỂM TRA

THỜI LƯỢNG

THỨ HAI

16/5/2022

KHỐI 10

SÁNG

Học thời khóa biểu buổi sáng

CHIỀU

Ngữ văn

13g20’ - 14g50’

90 phút

Hóa học

15g10’ - 15g55’

45 phút

KHỐI 11

SÁNG

Ngữ văn

8g10’ - 9g40’

90 phút

Hóa học

9g55’ - 10g40’

45 phút

CHIỀU

Học thời khóa biểu buổi chiều

THỨ BA

17/5/2022

KHỐI 10

SÁNG

Học thời khóa biểu buổi sáng

CHIỀU

Tiếng Anh

13g20’ - 14g20’

60 phút

Lịch sử

15g10’ - 15g55’

45 phút

KHỐI 11

SÁNG

Tiếng Anh

8g10’ - 9g10’

60 phút

Lịch sử

9g55’ - 10g40’

45 phút

CHIỀU

Học thời khóa biểu buổi chiều

THỨ TƯ

18/5/2022

KHỐI 10

SÁNG

Học thời khóa biểu buổi sáng

CHIỀU

Toán học

13g20’ - 14g50’

90 phút

Sinh học

15g10’ - 15g55’

45 phút

KHỐI 11

SÁNG

Toán học

8g10’- 9g40’

90 phút

Sinh học

9g55’ - 10g40’

45 phút

CHIỀU

Học thời khóa biểu buổi chiều

THỨ SÁU

20/5/2022

KHỐI 10

SÁNG

Học thời khóa biểu buổi sáng

CHIỀU

Địa lý

13g20’ - 14g05’

45 phút

Vật lý

15g10’- 15g55’

45 phút

KHỐI 11

SÁNG

Địa lý

8g10’- 8g55’

45 phút

Vật lý

9g55’ - 10g40’

45 phút

CHIỀU

Học thời khóa biểu buổi chiều

 


hình quảng cáo trang trong

0909 339 245

0909 339 245
Zalo
Hotline: 0909 339 245 (028) 6265 0268