HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021 -

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021 -

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021 -

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021 -

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021 -
HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021 -

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2020-2021

12-09-2020
Sáng ngày 12/9/2020, Trường THCS-THPT tổ chức Hội nghị Cha Mẹ Học Sinh lần 1 năm học 2020-2021

(Thực hiện: Minh Long)


Thông báo

Tin giáo dục

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THCS - THPT HAI BÀ TRƯNG

Số 51/4 Nguyễn Thị Nhỏ, P. 9, Q. Tân Bình, TP. HCM
0903 18 7375
0903 18 7375
0903 18 7375