“Đơn giản là yêu mến Hai Bà Trưng”☘️Chúng mình là những cô cậu đến từ 11B2 đâyTrường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

“Đơn giản là yêu mến Hai Bà Trưng”☘️Chúng mình là những cô cậu đến từ 11B2 đâyTrường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

“Đơn giản là yêu mến Hai Bà Trưng”☘️Chúng mình là những cô cậu đến từ 11B2 đâyTrường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

“Đơn giản là yêu mến Hai Bà Trưng”☘️Chúng mình là những cô cậu đến từ 11B2 đâyTrường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

“Đơn giản là yêu mến Hai Bà Trưng”☘️Chúng mình là những cô cậu đến từ 11B2 đâyTrường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024
“Đơn giản là yêu mến Hai Bà Trưng”☘️Chúng mình là những cô cậu đến từ 11B2 đâyTrường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

“Đơn giản là yêu mến Hai Bà Trưng”☘️Chúng mình là những cô cậu đến từ 11B2 đây

23-02-2023
Với tinh thần “Vui để học - học sẽ vui”, chúng mình xin gửi đến mọi người đoạn video tuy ngắn nhưng chứa đựng mọi khoảnh khắc đáng nhớ của 11B2.
hình quảng cáo trang trong

0909 339 245

0909 339 245
Zalo
Hotline: 0909 339 245 (028) 6265 0268