14.04.2023 - Trường nội trú, bán trú chất lượng cao: Chuyến đi thiện nguyện ý nghĩa Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

14.04.2023 - Trường nội trú, bán trú chất lượng cao: Chuyến đi thiện nguyện ý nghĩa Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

14.04.2023 - Trường nội trú, bán trú chất lượng cao: Chuyến đi thiện nguyện ý nghĩa Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

14.04.2023 - Trường nội trú, bán trú chất lượng cao: Chuyến đi thiện nguyện ý nghĩa Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

14.04.2023 - Trường nội trú, bán trú chất lượng cao: Chuyến đi thiện nguyện ý nghĩa Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024
14.04.2023 - Trường nội trú, bán trú chất lượng cao: Chuyến đi thiện nguyện ý nghĩa Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

14.04.2023 - Trường nội trú, bán trú chất lượng cao: Chuyến đi thiện nguyện ý nghĩa

14-04-2023
Các bạn nhỏ của trường Hai Bà Trưng (bán trú, nội trú) đã có những trải nghiệm thực tế, có những cái nhìn chân thật về cuộc sống xung quanh. Biết chia sẻ và yêu thương những hoàn cảnh ngoài kia, chính bản thân của chúng ta cũng trở nên hạnh phúc. Món quá vô giá chính là “Tình người”. Cảm ơn vì chúng ta đã đủ may mắn hơn những hoàn cảnh ngoài kia, có được cơ hội để sẻ chia phần nhỏ cuộc sống của mình dành cho đời.
hình quảng cáo trang trong

0909 339 245

0909 339 245
Zalo
Hotline: 0909 339 245 (028) 6265 0268