VINH DANH HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021 - 2022Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

VINH DANH HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021 - 2022Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

VINH DANH HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021 - 2022Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

VINH DANH HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021 - 2022Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

VINH DANH HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021 - 2022Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024
VINH DANH HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021 - 2022Trường Hai Bà Trưng tuyển sinh năm học 2023 - 2024

VINH DANH HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2021 - 2022

28-06-2022
Chúc mừng Võ Thị Tú Châu và Lê Tạ Bảo Ngọc lớp 12C1 học sinh trường Hai Bà Trưng đạt giải ba môn Toán trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành Phố. Xin chúc mừng các em!
hình quảng cáo trang trong

0909 339 245

0909 339 245
Zalo
Hotline: 0909 339 245 (028) 6265 0268