Ban Giám Hiệu -

Ban Giám Hiệu -

Ban Giám Hiệu -

Ban Giám Hiệu -

Ban Giám Hiệu -
Ban Giám Hiệu -

Ban Giám Hiệu

25-09-2018

   

     THẦY HOÀNG MINH HUY

     CHỨC VỤ: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

     NĂM SINH: 1974

     SỐ ĐIỆN THOẠI: 0908 744 724

     EMAIL: HOANGMINHHUY0102@GMAIL.COM

 

 

 

DSC00263.JPG     THẦY LÊ VĂN LUNG

     CHỨC VỤ: HIỆU TRƯỞNG

     NĂM SINH: 1951

     SỐ ĐIỆN THOẠI: 0908 820 414

     EMAIL: LUNGMATHS@GMAIL.COM

 

 

 

     THẦY CAO XUÂN MẠNH

     CHỨC VỤ: PHÓ HIỆU TRƯỞNG

     NĂM SINH: 1982

     SỐ ĐIỆN THOẠI: 0948 843 727

     EMAIL: CAOXUANMANH82@GMAIL.COM  


Thông tin khác

Thông báo

Tin giáo dục

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG THCS - THPT HAI BÀ TRƯNG

Số 51/4 Nguyễn Thị Nhỏ, F.9, Q.Tân Bình, Tp.HCM
028.6265 0268 - 0908 744 724
028.6265 0268 - 0908 744 724